Thursday, February 02, 2006

Kako se snaogate so zivotot?

Kako gi resavate Problemite so koise sudruvate?